Husforsikring

Vores forsikring kan tegnes for huse med hårdt tag i 1 eller flere plan.

Erhvervsejendomme, etageejendomme, huse med stråtag og landbrugsejendomme forsikres ikke.

 

Du kan sammensætte forsikringen, så du ikke behøver at bekymre dig – du får markedets bedste forsikring.
 

Derudover har du mulighed for at udvide forsikringen med yderligere 4 tilvalgsdækninger.

 

Særlige fordele:

 • Vi erstatter det meste til nyværdi samt har 9 afskrivningstabeller, der tydeligt beskriver, hvad du får erstattet. 
 • Du har mulighed for at reducere prisen, hvis du vælger forsikringen med en højere selvrisiko end standarden på 2.051 kr. (2016). 
 • Ingen særlig selvrisiko ved sky- og tøbrudsskader 

 

Husforsikringen kan omfatte:

 • Brandskade (lovkrav) 
 • Stormskade m.m.,dvs. vejrskader, tyveri, hærværk og pludselige skader 
 • Skjulte rør- og kabelskade (i huset) fx rør der løber inde i væggen eller under gulvet. 
 • Stikledningsskade (udenfor og under huset) 
 • Glas- og sanitetsskade, dvs. brud på ruder, kogeplader, toilet og håndvaske.
 • Insekt- og svampeskade, dvs. skader, der skyldes aktive angreb af træødelæggende insekter og svampe. 
 • Rådskade, dvs. rådskader på træ, der skyldes svampe og/eller bakterier, der ødelægger træet. Der er egenbetaling på 1/3 af skadesudgiften, dog min. 3.382 kr. (2016) pr. skade.

 

Tilvalgsdækninger:

 • Udvidet vandskade, dækker bl.a. udsivning og dryp fra synlige installationer
 • Kosmetiske forskelle, dækker udskiftning af ubeskadigede fliser i ex. badeværelset med 50% i forbindelse med en dækningsberettiget skade på skjulte rør- og kabelskade og/eller stikledningsskade. 
 • Mere tryghed, dækker reparation af beskadigede bygningsdele forvoldt at ex. Rotter og husmår. 
 • Bolighjælp, hjælp til at hindre eller begrænse udviklingen af en skade i og ved huset. Ex. Træfældning af et træ, der er ved at vælte og som er til fare for mennesker med risiko for at ødelægge bygninger på forsikringsstedet eller fjernelse af synligt fygesne på loftet i huset.

 

Kontakt os for en pris på din Husforsikring.

Prisen beregnes efter bl.a adresse, størrelse, alder, antal toiletter og meget andet. Prisen vil derfor variere fra hus til hus.

 
Få 10% samlerabat
med FOMO
plus

Er du plus-kunde kan du få 10% samlerabat på dine forsikringer.
Læs mere her 


Der ydes ikke rabat på rejse-forsikringer.
 
 
Kontakt: tlf.: 62 21 44 88, E-mail: fomo@fomo.dk Copyright © 2011 log ind - Intra - WEB: www.blkom.dk