FOMO puljen

Vær opmærksom på at ansøgningsfristen for at søge om støtte i FOMOPuljen for 2018 er d. 31. oktober 2017 kl. 12.00.
 

Du kan godt søge om støtte efter d. 31. oktober 2017 kl. 12.00 men da vil din ansøgning først blive behandlet efter 31. oktober 2018 kl. 12.00 som er deadline for ansøgninger om støtte for 2019. 


I FOMO arbejder vi for at give tilbage til det lokale samfund vi er en del af. Dette sker på flere måder, bl.a. gennem sponsorater til lokale foreninger  – store som små.

 

Til dette formål har vi oprettet FOMO Puljen. I denne pulje kan du ansøge om midler til din lokale forening, stor som lille.

 

FOMO tilstræber at blive en aktiv bidragsyder til kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter – primært i FOMOs tegningsområde.

 

Vi vil støtte lokale tiltag og initiativer, som skaber positiv energi i lokalsamfundet, og som kan være med til at udbrede kendskabet til FOMO gennem synlighed i bybilledet og dagligdagen i tegningsområdet.

 

 

FOMO støtter de positive fællesskaber

Når vi udvælger foreninger og initiativer, vi gerne vil sponsorere, er det vigtigt for os, at foreningerne gør et stort og godt arbejde for at skabe positive fællesskaber og styrker sociale relationer mellem mennesker.  Derudover søger vi mulighed for at brande vores organisation gennem sponsoraterne.

 

FOMO Puljen giver ikke sponsorater, der støtter politiske eller religiøse formål eller enkeltpersoner.

 

 

Sådan søger du et sponsorat

 I kan ansøge om sponsorat ved at udfylde ansøgningsformularen.

 

 

Ansøgningsfrist og –svar

Du skal indsende en elektronisk ansøgning, når du søger støtte i FOMO Puljen – og deadline er d. 31.10 kl. 12.00.

 

Vi behandler KUN ansøgninger modtaget digitalt via ansøgningsformularen her på siden. Ansøgninger modtages således ikke på papir, via post, ved personligt fremmøde eller via e-mail.

Der er en ansøgningsrunde om året og deadline for ansøgninger er ultimo oktober – der er mulighed for at søge hele året på vores hjemmeside, men vi behandler først ansøgningerne efter ansøgningsfristens udløb. 

 

 

Hvornår kan du forvente at modtage svar på om vi støtter din forening

Der er en behandlingstid på ca. 1 1/2 måned efter ansøgningsfristen, hvorefter vi vender direkte tilbage via mailen i ansøgningen.

 

 

Hvornår kan du forvente at modtage pengene ?

Vi udbetaler støtte i et samarbejde - derfor kan støtten udbetales som et engangsbeløb eller løbende alt efter hvilken aftale vi laver.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 

I FOMO puljen kan du ansøge om midler til din lokale forening, stor som lille.

 

 

 

 
Kontakt: tlf.: 62 21 44 88, E-mail: fomo@fomo.dk Copyright © 2011 log ind - Intra - WEB: www.blkom.dk