Tilmeld dig til generalforsamling onsdag d. 4.4 kl 18.00 i Tved hallen
FOMO afholder generalforsamling onsdag d. 4.4 kl 18.00 i Tved hallen.
  
Indkomne forslag kan sendes til vores mailadresse fomo@fomo.dk 
- eller du kan kontakte formand Henrik Dalegaard på tlf. 91892484 eller direktør Jens Guldfeldt på tlf nr. 40171755. 

FOMO's vedtægter pr. 9.maj 2016 kan hentes under menupunktet "Om FOMO" ovenfor, eller ved at klikke her:

 »  Vedtægter for forsikringsforeningen FOMO.
FOMO Plus fordelen Tryg Boligalarm udløber 31. juli
Det betyder, at du efter denne dato ikke længere kan købe Tryg Boligalarm. Hvis du allerede har købt en Tryg Boligalarm, fortsætter dit abonnement og supporten af løsningen som hidtil.
Er dit helbred klar til en rejse - tag en helbredsattest

Medicinsk forhåndsvurdering

Er dit helbred klar til en rejse?

Du skal sikre dig, at du er rask nok til at rejse – både før du bestiller rejsen og inden du skal rejse

Din rejseforsikring dækker, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på din rejse. Har du en afbestillingsforsikring, er du dækket, hvis du må aflyse din planlagte rejse, fordi du bliver syg eller kommer til skade.

 

Men det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er et krav, at du er rask nok til at rejse – både før rejsen bliver købt, og når du skal rejse.

 

Her får du nemt og hurtigt svar

Når du gennemfører den elektroniske test, får du hurtigt svar på, hvordan du er dækket for sygdom på din rejseforsikring eller om vi har brug for at tale med dig, inden vi kan tage endelig stilling. Du kan også få svar på, om du vil være dækket inden du køber rejsen eller inden du betaler restbeløbet.

 

Link til test: https://selfservice.falckglobalassistance.com/dk/privat/mpa/tryg/

 

Testen gælder som udgangspunkt for én rejse, men du skal kun gennemføre testen igen, hvis du har søgt læge, fordi dit helbred har ændret sig inden din næste rejse. 

 

Har du en kronisk eller eksisterende sygdom?

Du skal være opmærksom på, at der kan være risiko for, at forsikringen ikke dækker dig for en kronisk sygdom, hvis din sygdom ikke er stabil op til rejsen.

 

Så er der nemlig større risiko for, at du får brug lægehjælp eller må indlægges på selve rejsen.

Det samme gælder, hvis du er ved at købe en rejse eller skal til at betale et restbeløb for en allerede bestilt rejse. Hvis din kroniske sygdom ikke er stabil, kan du få afvist dækning fra din forsikring.

 

Det er nødvendigt at tage testen:

  • Hvis du har en alvorlig livstruende sygdom. 

  • Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, som ikke har været stabil i de sidste 2 måneder inden rejsen eller inden køb af rejsen/betaling af restbeløb.

  • Du har været hos læge eller anden behandler inden for de sidste 2 måneder.

  • Du er henvist til yderligere undersøgelse.

  • Første gang du skal rejse efter, du er fyldt 80 år.

  • Du er gravid med komplikationer, og du derfor går til ekstra kontrolbesøg hos egen læge, hos jordemoder eller på sygehus.

Det er ikke nødvendigt at tage testen:

  • Hvis du blot har været forbigående syg, fx med forkølelse, influenza eller bihulebetændelse. Det er dog vigtigt, at du ikke længere har symptomer på sygdommen.

  • Hvis du udelukkende har været til almindelig kontrol på grund af din kroniske eller bestående sygdom, og der i øvrigt ikke er sket ændringer i din behandling ved disse kontrolbesøg.

FOMO PRESSEMEDDELELSE 2017 6.885.190 KR. I OVERSKUD I FOMO

 

 

FOMO har igen i år mulighed for at udbetale et overskud til foreningens medlemmer, og i år er overskuddet landet på næsten 6,7 mio. kr. svarende til 13,77 % af FOMO’s præmieindtægter på autoforsikringer.

 

Direktør Jens Guldfeldt udtaler i den forbindelse:

 

Efter et knap så flot skadesregnskab i 2015 er det glædeligt at kunne meddele, at FOMO i 2016 har haft et godt skadesår. Årsagen er primært, at vi har været forskånet for store vejrligsskader og vi har samtidig undgået andre storskader som foreningen var hårdt ramt af i 2015.

Det betyder at vi for regnskabsåret 2016 har mulighed for at udbetale et større overskud til vores medlemmer end i 2015.

 

 

 

Bestyrelsesformand Henrik Dalegaard supplerer i den forbindelse:

 

Det er altid glædeligt, når der er mulighed for at udbetale et overskud til medlemmerne, og det er vores forhåbning, at vi også fremadrettet kan fortsætte trenden. Udover at 2016 har været et godt skadesår, kan vi også glæde os over, at foreningen igen i år har kunnet sige goddag til nye medlemmer. Foreningen har lige nu det højeste antal policer, som der nogensinde er tegnet i foreningens historie, og det vidner om at foreningen er attraktiv for både nye og eksisterende medlemmer.

 

 

 

Direktør Jens Guldfeldt tilføjer i forlængelse heraf:

 

Vi har igennem 2016 gjort mere ud af vores tegningsindsats, og det betyder altså vi med udgangen af 2016 har 50.896 antal tegnede policer. Det giver også et fingerpeg om at vi ikke alene er konkurrencedygtige på prisen, men også på produkterne. Vi har en stærk samarbejdspartner i TRYG, og med dem i ryggen kan vi altså tilbyde vores medlemmer en god kombination af attraktive vilkår og fornuftige priser. Vi vil i 2017 fortsætte tegningsindsatsen både i forhold til nye- og eksisterende medlemmer, sådan at FOMO gøres endnu større og stærkere.

 

Bestyrelsesformanden og direktøren vil gennemgå foreningens regnskab mere udførligt på FOMO’s generalforsamling 


onsdag den 29. marts 2017 kl. 18.00 i Tvedhallen.

.

 

 

Henrik Dalegaard
formand   
Jens Guldfeldt
adm. direktør

 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden på tlf. 91 89 24 84, eller direktøren på tlf.40 17 17 55
Information om stormflodsskade
Der varsles forhøjet vandstand omkring Fyn og Langeland.

En stormflodsskade er ikke en forsikringssag, men hvis du har brug for hjælp til at anmelde skaden til Stormrådet eller spørgsmål til, hvad du skal gøre ved skaden her og nu, så vil vi meget gerne hjælpe. Du kan kontakte os på telefon 6221 4488.

Din skade skal anmeldes til Stormrådet her:

 » http://www.stormbasen.dk/SBWeb/

Skaden skal være anmeldt inden for 2 måneder.

Der er dog endnu ikke givet tilsagn om dækning.

Vær opmærksom på at Stormrådet ikke dækker løsøre i kælder/kælderrum/under terræn.

De dækker heller ikke haveanlæg og indbo placeret i haven.

Den komplette liste over ting som ikke er omfattet af ordningen kan ses på Stormrådets hjemmeside.

Stormrådet har ligeledes lavet to små film som fortæller lidt om Stormflodsskader. De kan ses her:

 » http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2017/Sider/Infofilm-om-stormflod.aspx

På Trygs hjemmeside kan du også finde anden nyttig information om forebyggelse og anmeldelse af skader her:

 » http://tryg.dk/forebyg-skade/storm/stormflod-gode-raad.html
FOMO søger sælgere

Vores ambition er at blive Fyns foretrukne forsikringsvalg.
Derfor opruster vi på salgssiden med ansættelse af flere sælgere til salg af vores attraktive
forsikringsprodukter til de Fynske kunder.

 

Læs mere

FOMO PRESSEMEDDELELSE: 6.631.939 KR. I OVERSKUD 2016

 11.marts 2016

 

FOMO har igen i år mulighed for at udbetale et overskud til foreningens medlemmer, og i år er overskuddet landet på godt 6,6. mio. kr. svarende til 12,90 % af FOMO’s præmieindtægter på autoforsikringer.

 

Direktør Jens Guldfeldt udtaler i den forbindelse:

 

Det samlede skaderegnskab for 2015 var knap så flot som sidste år, men 2014 var også et ekstraordinært flot skadesår. I 2015 har vi haft flere storskader på villaer og et sommerhus, og det har påvirket regnskabet negativt.
Til gengæld har vores bilforsikringer givet et flot overskud, og det betyder også at vi på trods af storskader har mulighed for at udbetale et overskud til medlemmerne.

 

 

 

 

Bestyrelsesformand Henrik Dalegaard supplerer i den forbindelse:

 

Det er naturligvis ærgerligt, at vi i 2015 ikke har kunnet følge op på det flotte skaderegnskab for 2014, men de skader, som har ramt foreningen, har hverken vi eller medlemmerne haft nogen som helst indflydelse på. Til gengæld er det glædeligt, at vi trods alt stadigvæk har haft mulighed for at udbetale et overskud til medlemmerne.
Herudover er det også glædeligt, at vi i 2015 har kunnet sige goddag til en masse nye medlemmer, som fremadrettet vil være med til at gøre FOMO større og stærkere.

 

 

 

Direktør Jens Guldfeldt tilføjer i forlængelse heraf:

 

 ”Vi har også i regnskabsåret 2015 set effekten af de beslutninger vi tog i starten af 2015, nemlig at vi nedsatte præmierne for vores nye autoprodukt med 5% og yderligere 10% for de medlemmer som samler deres forsikringer hos os. Dette tiltag har alene betydet en præmienedsættelse på godt 3,2 mio kr. i 2015. Det er selvfølgelig også en medvirkende årsag til at vi ikke udlodder så stort et overskud som i 2014. Herudover har vi valgt kun at indeksregulere foreningens præmier med 1,35 % pr. 1.januar 2016. På medlemssiden har vi fået en tilgang på godt 2.500 policer. Det er flot og det er en bekræftelse på, at FOMO er et attraktivt forsikringsvalg.

 

Bestyrelsesformanden og direktøren vil gennemgå foreningens regnskab mere udførligt på FOMO’s generalforsamling 

onsdag den 13. april 2016 kl. 18,00 i Tvedhallen.

 

 

Henrik Dalegaard
formand   
Jens Guldfeldt
adm. direktør

 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden på tlf. 91 89 24 84, eller direktøren på tlf.40171755

Se også:
Link til FOMOs vedtægter
FOMO's vedtægter pr. 9.maj 2016 kan hentes under menupunktet "Om FOMO" ovenfor, eller ved at klikke her:
Vedtægter for forsikringsforeningen FOMO.
FOMO støtter det lokale foreningsliv!

Vær opmærksom på at ansøgningsfristen for at søge om støtte i FOMOPuljen for 2016 er d. 31. oktober 2016 kl. 12.00.
 

Du kan sagtens søge om støtte efter d. 31. oktober 2016 kl. 12.00 men da vil din ansøgning først blive behandlet efter 31. oktober 2016 kl. 12.00 som er deadline for ansøgninger om støtte for 2017. 

 

I FOMO arbejder vi for at give tilbage til det samfund vi er en del af. Dette sker på flere måder, bl.a. gennem sponsorater og støtte til lokale foreninger  – store som små.

 

 Derfor har vi oprettet FOMO Puljen som en gang årligt skal tilgodese det lokale foreningsliv i vores tegningsområde.

 

 FOMO tilstræber at blive en aktiv bidragsyder til kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter.

 

 Vi vil støtte lokale tiltag og initiativer, som skaber positiv energi i lokalsamfundet, og som kan være med til at udbrede kendskabet til FOMO gennem synlighed i bybilledet og dagligdagen i tegningsområdet.

 

 Du kan læse mere om FOMO Puljen og hvordan du søger ved at klikke på billedet nedenfor:

 

Ekstraordinær generalforsamling, 13. april 2015
FOMO PRESSEMEDDELELSE: 9.249.477 KR. I OVERSKUD 2014

 3.marts 2015 

 

FOMO har igen i år mulighed for at udbetale et overskud til foreningens medlemmer, og i år er overskuddet landet på godt 9.2. mio. kr. svarende til 16,56 % af FOMO’s præmieindtægter på autoforsikringer.

 

Direktør Jens Guldfeldt udtaler i den forbindelse:

 

”2014 har været et ekstraordinært godt skadesår forstået på den måde at foreningen har været forskånet for mange og større skader, ligesom foreningens tegningsområde også er blevet forskånet for skader i forbindelse med vejrlig. Førstnævnte er medlemmernes fortjeneste og sidstnævnte har foreningen ingen indflydelse på, men det betyder jo ikke at vi ikke kan glæde os over det”.

 

 

 

Bestyrelsesformand Henrik Dalegaard supplerer i den forbindelse:

 

” Jeg og resten af bestyrelsen er fuldstændig enig med direktøren, og det er i øvrigt altid en fornøjelse, når bestyrelsen har mulighed for at udbetale et overskud til medlemmerne. Og særligt når det er stort overskud. Som direktøren nævner, vidner det om at vi har nogle medlemmer, som passer på deres ting, og som kører bil med fornuft, og det håber vi naturligvis fortsætter, ligesom vi naturligvis også håber at vi i 2015 kan sige velkommen til endnu flere medlemmer.”

 

 

 

Direktør Jens Guldfeldt tilføjer i forlængelse heraf:

 

 ”I forhold til nye og eksisterende kunder, så betyder skadesresultatet for 2014, kombineret med de seneste skadesår og de skadereserver foreningen efterhånden har fået opbygget, at vi i 2015 rent faktisk har nedsat prisen på foreningens nye autoprodukt med 5 %. Herudover har vi også indført et nyt helkundekoncept ”FOMO PLUS”, hvor vi for helkunder som samler deres forsikringer i FOMO fremover tilbyder yderligere 10% på vores nye autoprodukt udover de 10% rabat vi også giver for hus-, fritidshus, - ulykkes, - og indboforsikringen. Endelig har vi også valgt kun at indeksregulere foreningens præmier med 1,12 % pr. 1. januar 2015.”

 

Bestyrelsesformanden og direktøren vil gennemgå foreningens regnskab mere udførligt på FOMO’s generalforsamling 

onsdag den 25. marts 2015 kl. 18,00 i Tvedhallen.

 

 

Henrik Dalegaard
formand   
Jens Guldfeldt
adm. direktør

 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden på tlf. 27849945, eller direktøren på tlf.40171755

Se også:
 
Kontakt: tlf.: 62 21 44 88, E-mail: fomo@fomo.dk Copyright © 2011 log ind - Intra - WEB: www.blkom.dk